filterjord

Filterjord

Anvendelse af produktet
FilterMuld bruges i rabatter langs veje, i regnbede og til at feje ned mellem armeringssten. Produktet er velegnet,
når der ønskes vækst af græs og flerårige planter, og når der er behov for effektiv dræning. FilterMuld opfylder de
danske anbefalinger til sammensætningen af filterjord og kan derfor med fordel anvendes i regnbede. Den grove
sandfraktion og det lave indhold af organisk materiale sikrer en høj hydraulisk ledningsevne, og produktet forsinker
regnvandets videre dræning. Funktionen afhænger af den specifikke beplantning, der etableres i produktet.

Vejledning om brug
Produktet besidder en stabil struktur, der ikke bliver ødelagt ved hård håndtering. Det kan nemt fejes direkte ned
mellem armeringsstenene. Hvis produktet ikke komprimeres ved udlægningen, skal man forvente en sætning på
ca. 15-25 %, hvilket kan kræve efterfyldning. Græsfrø kan blandes i de øverste 2-3 cm af produktet. For at sikre
optimal spiring skal området holdes fugtigt i de første 2-3 uger. Næringsstofferne er organisk bundet og frigives
langsomt. Derfor anbefales det at tilføre ca. 10 kg organisk gødning (f.eks. 3-1-1 pr. 100 m2 ved etableringen.

Indhold
Produktet består af en blanding af 2 sandtyper og
stabil langtidsmodnet milekompost. Produktet er ukrudtsfrit.

Pakning, transport og opbevaring
Produktet leveres eller afhentes. 600 liter/1000 liter bigbags. Løs vægt.
Produktet opbevares mørkt, tørt og frostfri. Bør anvendes efter 1 vækstsæson.

Filterjord

Tekstur analyse

Parameter
Grus - %
Grovsand - %
Finsand - %
Silt - %
Ler - %
Humus - %
Rumvaegt -
Vejledende indhold
0
65.8
20.3
5.8
5.8
2-3
0.8-1.0

Gødningsindhold

Parameter
Reaktionstal - Rt
Ledningstal - Lt
Fosfortal - Pt
Kaliumtal - Kt
Magnesiumtal - Mgt
Nitrattal - Ni
Calciumtal - Cat
Mangantal - Mnt
Kvælstof - (kg/m3)
Kvælstof, total - (kg/m3)
Fosfor, citratopl. - (kg/m3)
Fosfor, total - (kg/m3)
Magnesium, total - (kg/m3)
Kalium, vandopl - (kg/m3)
Kalium, total - (kg/m3)
Calcium, total - (kg/m3)
Vejledende indhold
7.5-8.0
1.0-1.3
2.6
16.9
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Produktforespørgsel

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn