topdressing-sand

Topdress Golfbaner

Anvendelse af produktet
Topdressing (Golf) 8 mm, er et gennemtestet kvalitetsprodukt som efter udbringning sikrer et stabilt underlag
og giver ideelle vækstbetingelser for græsset. Topdressing (Boldbane) kan bruges til flere slags formål herunder
som topdressing af græsarealer, reparation og genopretning af uønsket fordybninger i plænen.
Vejledning om brug
• Topdressing: Udlæg 10 mm 1 gang pr. sæson i juli måned. Sørg for at sprede produktet i et jævnt og ensartet lag.
• Skader og reparation: I uønsket fordybninger udlægges vækstmuld, der gøres plads til et udlag af topdressing
på minimum 10 mm. Dækker fordybningen et større område anbefales det at afslutte med såning af græsfrø eller
tilplantning med græs.
SuperMuld.
• Vækstlag: Udlæg 30-40 cm oven på dit drænlag. Gennemvand og komprimer. Herefter tilsås eller plantes.
Tilfør organisk gødning efter behov.
Indhold
Består af langtidsmodnet have- og parkaffald og sammenblandet med specialsand. Herefter er produktet soldet på
8 mm sold. Fri for ukrudtsfrø- og plantesygdomme.
Analyseret hos Eurofins,
Pakning, transport og opbevaring
Produktet leveres eller afhentes. 600 liter/1000 liter bigbags. Løs vægt. Sækkevar

Topdress Golfbaner

Tekstur analyse

Parameter
Grus - %
Grovsand - %
Finsand - %
Silt - %
Ler - %
Humus - %
Rumvaegt -
Vejledende indhold
0
0
0
0
0
0
0

Gødningsindhold

Parameter
Reaktionstal - Rt
Ledningstal - Lt
Fosfortal - Pt
Kaliumtal - Kt
Magnesiumtal - Mgt
Nitrattal - Ni
Calciumtal - Cat
Mangantal - Mnt
Kvælstof - (kg/m3)
Kvælstof, total - (kg/m3)
Fosfor, citratopl. - (kg/m3)
Fosfor, total - (kg/m3)
Magnesium, total - (kg/m3)
Kalium, vandopl - (kg/m3)
Kalium, total - (kg/m3)
Calcium, total - (kg/m3)
Vejledende indhold
7.0-7.8
1.0-1.4
3.5
29.9
8.6
23
140
2
1
1
0.2
0.4
0
0.9
0
105

Produktforespørgsel

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn