topdressing-sand

JMK TeestedMix

Anvendelse af produktet
JMK TeestedMix er et finsorteret (0-4 mm) topdressing produkt og anvendes primært til anlæg samt pleje af teesteder.
Vi anbefaler TeestedMix som topdressing til teesteder, fairways og foldboldbaner. Anvendes hvor klippehøjden er kort.
Vejledning om brug
Nyt vækstlag: Udlægges i et jævnt 30-40 cm lag oven
på drænlaget. Er udsigterne til regn eller er jorden tør skal denne gennemvædes for herefter at så græsfrø og slutteligt komprimeres jorden således græsfrøene får jordkontakt og der opnås en god fremspiring og etablering af græsset.
Topdressing: Udlæg 4-8 mm op til 2 gange pr. år i vækstperioden.
Sørg for ligelig fordeling i græsset med egnet maskineri.
Indhold
JMK TeestedMix er produceret med nøje udvalgt bakkesand og milekomposteret plantebaseretkompost. Komposten har været udsat for temperaturer over 70°C og er derfor fri for ukrudtsfrø og plantesygdomme.
Pakning, transport og opbevaring
Produktet leveres eller afhentes. 600 liter/1000 liter bigbags. Løs vægt.
Produktet opbevares mørkt, tørt og frostfri. Bør anvendes efter 1 vækstsæson.

 

JMK TeestedMix

Tekstur analyse

Parameter
Grus - %
Grovsand - %
Finsand - %
Silt - %
Ler - %
Humus - %
Rumvaegt -
Vejledende indhold
0
76
16
2
2
3-4
1-1.4

Gødningsindhold

Parameter
Reaktionstal - Rt
Ledningstal - Lt
Fosfortal - Pt
Kaliumtal - Kt
Magnesiumtal - Mgt
Nitrattal - Ni
Calciumtal - Cat
Mangantal - Mnt
Kvælstof - (kg/m3)
Kvælstof, total - (kg/m3)
Fosfor, citratopl. - (kg/m3)
Fosfor, total - (kg/m3)
Magnesium, total - (kg/m3)
Kalium, vandopl - (kg/m3)
Kalium, total - (kg/m3)
Calcium, total - (kg/m3)
Vejledende indhold
7.5-7.8
1.0-1.5
3.6
40
6.3
0
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Produktforespørgsel

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn