alletræmuld

Allétræsmuld

Anvendelse af produktet
Allétræsmuld anvendes ved plantning af større og mindre træer, buske samt stauder.
Træer og buske er en vigtig del af det moderne byrum, men planterne har meget anderledes vækstvilkår end i deres
naturlige miljø. Befæstede arealer, hård trafikbelastning, mangel på plads, vand og ilt mindsker træer og buskes
muligheder for at trives optimalt i byen
Vejledning om brug
Produktet bruges direkte i plantehullet ved plantning
af træer og buske. Det anbefales ikke at bruge det i dybder på over 50 cm, uden at der er sikkerhed for god dræning
i plantehullet. Ved mangelfuld dræning kan det anbefales at bruge vækstmuld i bunden og Allétræsmuld i de øverste
50 cm. Produktet har en god stabil struktur. Dets struktur ødelægges ikke ved en hård håndtering.
Indhold
Produktet består af en blanding af 2 sandtyper og
stabil langtidsmodnet milekompost. Produktet er ukrudtsfrit.
Pakning, transport og opbevaring
Produktet leveres eller afhentes. 600 liter/1000 liter bigbags. Løs vægt.
Produktet opbevares mørkt, tørt og frostfri. Bør anvendes efter 1 vækstsæson.

Allétræsmuld

Tekstur analyse

Parameter
Grus - %
Grovsand - %
Finsand - %
Silt - %
Ler - %
Humus - %
Rumvaegt -
Vejledende indhold
0
55
25
7
7
3-4
0.8-1.2

Gødningsindhold

Parameter
Reaktionstal - Rt
Ledningstal - Lt
Fosfortal - Pt
Kaliumtal - Kt
Magnesiumtal - Mgt
Nitrattal - Ni
Calciumtal - Cat
Mangantal - Mnt
Kvælstof - (kg/m3)
Kvælstof, total - (kg/m3)
Fosfor, citratopl. - (kg/m3)
Fosfor, total - (kg/m3)
Magnesium, total - (kg/m3)
Kalium, vandopl - (kg/m3)
Kalium, total - (kg/m3)
Calcium, total - (kg/m3)
Vejledende indhold
7.5-8.0
1-1.2
3.2
20
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Produktforespørgsel

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn