græsarmeringsjord

Græsarmeringsjord

Anvendelse af produktet
Grønt alternativ til fliser og andre belægninger med moderat slid, Armeringsmodulerne giver græsset hårde vækstbetingelser
og mindsker rodnettets mulighed for at udvikle sig optimalt.
Græsarmeringsjord er designet til at sikre græsset optimale vækstbetingelser i det udfordrende miljø. Produktet
består af sand, kompost og cirkulære naturmaterialer, blandet i et nøje afbalanceret forhold.

Vejledning om brug
Græsarmeringsjord benyttes, hvor der ønskes et grønnere alternativ til belægningssten, eller hvor der er udfordringer
med regnvand. Arealet opbygges af permeable lag. Øverst græsarmeringsjord (vækstlag) udlagt i armering
eller direkte i gartnermakadam. Herunder etableres et permeabelt lag, der fungerer som et magasin, hvor vandet
kan stuve op, og ledes bort fra arealet.
Anvendes der fiberdug, geotekstil eller tilsvarende i opbygning, reduceres permeabiliteten, hvilket gør afledning af
opstuvet vand til en nødvendighed.
Græsarmeringsjord kan også benyttes alene, da jorden har en høj robusthed. Den optimale bæreevne opnås dog i
kombination med armeringsmoduler eller gartnermakadam.
• Udviklet til græsarmering
• Optimal hydraulisk ledningsevne
• Sikrer optimal udvikling af rødderne

Indhold
Professionel fremstillet produkt bestående af specialfremstillet tegl som er udsorteret for mikropartikler heriblandet
med langtidsmodnet og milekomposteret kompost tilsat sand og ler.

Pakning, transport og opbevaring
Produktet leveres eller afhentes. 600 liter/1000 liter bigbags. Løs vægt.
Produktet opbevares mørkt, tørt og frostfri. Bør anvendes efter 1 vækstsæson.

Græsarmeringsjord

Tekstur analyse

Parameter
Grus - %
Grovsand - %
Finsand - %
Silt - %
Ler - %
Humus - %
Rumvaegt -
Vejledende indhold
0
70
18
4
3.7
3-4
0.8-1.3

Gødningsindhold

Parameter
Reaktionstal - Rt
Ledningstal - Lt
Fosfortal - Pt
Kaliumtal - Kt
Magnesiumtal - Mgt
Nitrattal - Ni
Calciumtal - Cat
Mangantal - Mnt
Kvælstof - (kg/m3)
Kvælstof, total - (kg/m3)
Fosfor, citratopl. - (kg/m3)
Fosfor, total - (kg/m3)
Magnesium, total - (kg/m3)
Kalium, vandopl - (kg/m3)
Kalium, total - (kg/m3)
Calcium, total - (kg/m3)
Vejledende indhold
7.0-8.0
1-1.4
2
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Produktforespørgsel

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn