taghavemuld

Taghavemuld

Anvendelse af produktet
Til anvendelse på taghaver hvor taghavejorden vil holde på regnvandet og reducerer belastningen på kloaksystemet
op mod 90% af nedbøren. Taghaver giver også klimatiske fordele da den grønne beplantning vil akkumullere
strålingen fra solen og giver et kølig indeklima. Omvendt om vinteren vil det være med til at holde varmen da det
også fungere som et isolerende lag mod varmetab.
Vejledning om brug
• Kan bruges til intensiv beplantning herunder gødningskrævende stauder samt buske og mindre træer.
• Beplantning opfordres til at etableres manuelt med håndkraft, enkelvis såvel som i grupper. Træer og buske skal
beplantes med mellem til stor rodklump for den bedste etablering.
• Beplantning rådes til at vandes i længerevarende tørkeperioder samt gødskes efter behov.
Indhold
Professionel fremstillet produkt bestående af specialfremstillet tegl som er udsorteret for mikropartikler heriblandet
med langtidsmodnet og milekomposteret kompost tilsat sand og ler.

Pakning, transport og opbevaring
Produktet leveres eller afhentes. 600 liter/1000 liter bigbags. Løs vægt.
Produktet opbevares mørkt, tørt og frostfri. Bør anvendes efter 1 vækstsæson.

Taghavemuld

Tekstur analyse

Parameter
Grus - %
Grovsand - %
Finsand - %
Silt - %
Ler - %
Humus - %
Rumvaegt -
Vejledende indhold
0
0
0
0
0
0
0.9-1.3

Gødningsindhold

Parameter
Reaktionstal - Rt
Ledningstal - Lt
Fosfortal - Pt
Kaliumtal - Kt
Magnesiumtal - Mgt
Nitrattal - Ni
Calciumtal - Cat
Mangantal - Mnt
Kvælstof - (kg/m3)
Kvælstof, total - (kg/m3)
Fosfor, citratopl. - (kg/m3)
Fosfor, total - (kg/m3)
Magnesium, total - (kg/m3)
Kalium, vandopl - (kg/m3)
Kalium, total - (kg/m3)
Calcium, total - (kg/m3)
Vejledende indhold
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Produktforespørgsel

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn