vækstmuld

Vækstmuld bl. 4

Anvendelse af produktet
Vækstmuld bl. 4 er en homogen plantejord, sammensat af langtidsmodnet kompost og cirkulære naturmaterialer
samt et bredspektret udvalg af gødningsstoffer. Det giver en porøs tekstur, som sikrer rødderne ekstra god iltning
og vandtilførsel.
Gødningsstofferne i jorden opløses langsomt i takt med røddernes behov for næring. Planterne får derfor en helt
optimal vækststart, og du vil samtidig opleve, at behovet for løbende næringstilførsel og lugning er minimalt, i den
første tid efter at du har etableret plantebedet.
Vejledning om brug
Bruges som vækstlag i plantebede, plantehuller, højbede mv. Planteblanding+ udlægges i ønsket lagtykkelse lige
før plantning.
Indhold
Produktet består af en blanding af langtidsmodnet kompost, sand og harpet muldjord. Produktet er ukrudtsfrit.
Pakning, transport og opbevaring
Produktet leveres eller afhentes. 600 liter/1000 liter bigbags. Løs vægt.
Produktet opbevares mørkt, tørt og frostfri. Bør anvendes efter 1 vækstsæson.

Vækstmuld bl. 4

Tekstur analyse

Parameter
Grus - %
Grovsand - %
Finsand - %
Silt - %
Ler - %
Humus - %
Rumvaegt -
Vejledende indhold
0
64.8
19.7
4.47
4.8
3-5
08 - 1.3

Gødningsindhold

Parameter
Reaktionstal - Rt
Ledningstal - Lt
Fosfortal - Pt
Kaliumtal - Kt
Magnesiumtal - Mgt
Nitrattal - Ni
Calciumtal - Cat
Mangantal - Mnt
Kvælstof - (kg/m3)
Kvælstof, total - (kg/m3)
Fosfor, citratopl. - (kg/m3)
Fosfor, total - (kg/m3)
Magnesium, total - (kg/m3)
Kalium, vandopl - (kg/m3)
Kalium, total - (kg/m3)
Calcium, total - (kg/m3)
Vejledende indhold
7.0-8.5
1.2-2.0
8
16
6
Ingen analyseresultat
Ingen analyseresultat
Ingen analyseresultat
Ingen analyseresultat
Ingen analyseresultat
Ingen analyseresultat
Ingen analyseresultat
Ingen analyseresultat
Ingen analyseresultat
Ingen analyseresultat
Ingen analyseresultat

Produktforespørgsel

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn