skeletjord

Skeletjord (gartnermakadam)

Anvendelse af produktet
SkeletMuld bruges som et rodvenligt bærelag af typen makedam under områder, der både skal kunne bære trafik
og give plads til vækst af rødder. Disse produkter anvendes for eksempel under veje, gang- og cykelstier, hvor der
ønskes træer. SkeletMuld kan også anvendes til anlæggelse af brandveje, der er skjulte i en græsplæne.

Vejledning om brug
Det anbefales at grave et område på mindst 10-20 m2 pr. træ med en dybde på 0,5-1 m. Udgravningen skal fyldes
med SkeletMuld, undtagen i selve plantehullet. Her anbefales det at bruge AllétræsMuld. Hvis SkeletMulden er
blevet adskilt (blandet med sten og muld) under transport og håndtering, skal den blandes igen, inden den lægges
ud og komprimeres. Humusindholdet er lavt for at minimere risikoen for iltfrie forhold under den solide belægning,
men det anbefales stadig at følge den sædvanlige praksis med at lægge udluftningsrør i det rodvenlige bærelag.
Læg en fibertex-dug oven på Skeletjorden for at sikre, at stabilgruset ikke trænger ned i skelettet.

Indhold
Luftvolumenet mellem stenene er fyldt med maksimalt 80% jord, hvilket giver mulighed for både
rodvækst og bæreevne efter komprimering. Jorden er fremstillet af sand, ler og stabil ukrudtsfri have-og parkkompost
(3-årig milekomposteret og langtidsmodnet).
SkeletMulden findes i 3 udgaver:
• Singels (32-80) – runde sten. Består af hovedsageligt af flint og kalksten og med et granitindhold < 50%.
•Teglsten (Cirkulært produkt) (32-64) – kantede skærver. Produktet er velegnet, hvor der ønskes en
komprimeret jævn overflade.
• Knust teglsten (Cirkulært produkt) (100-150) – kantede teglsten.
De store sten er velegnede, hvor der arbejdes med tykke lag.

Pakning, transport og opbevaring
Produktet leveres eller afhentes. 600 liter/1000 liter bigbags. Løs vægt.
Produktet opbevares mørkt, tørt og frostfri. Bør anvendes efter 1 vækstsæson.

Skeletjord (gartnermakadam)

Tekstur analyse

Parameter
Grus - %
Grovsand - %
Finsand - %
Silt - %
Ler - %
Humus - %
Rumvaegt -
Vejledende indhold
65,8
20,3
5,8
5,8
2,4
1

Gødningsindhold

Parameter
Reaktionstal - Rt
Ledningstal - Lt
Fosfortal - Pt
Kaliumtal - Kt
Magnesiumtal - Mgt
Nitrattal - Ni
Calciumtal - Cat
Mangantal - Mnt
Kvælstof - (kg/m3)
Kvælstof, total - (kg/m3)
Fosfor, citratopl. - (kg/m3)
Fosfor, total - (kg/m3)
Magnesium, total - (kg/m3)
Kalium, vandopl - (kg/m3)
Kalium, total - (kg/m3)
Calcium, total - (kg/m3)
Vejledende indhold
7.0-7.9
1.2
4.0
15
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Produktforespørgsel

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn