Persondatapolitik for nyhedstjenester

Indledende bemærkninger 
 
Her kan du læse Jysk Muld Kongerslevs politik for behandling af de personoplysninger, du udleverer, når du tilmelder dig Jysk Muld Kongerslevs nyhedstjenester, herunder nyhedsmails, markedsføring via e-mail samt SMS-tjenester. Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af personoplysninger om dig i forbindelse med tilmelding til Jysk Muld Kongerslevs nyhedstjenester. 
 
Når du tilmelder dig Jysk Muld Kongerslevs nyhedstjenester, er vilkårene i denne persondatapolitik gældende, og du accepterer, at persondata, som du selv udleverer til Jysk Muld Kongerslev, bliver behandlet i overensstemmelse med efterfølgende beskrevne processer. 
 
Jysk Muld Kongerslev værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig. 
 
Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer, der indsamles og deres formål. 
 
Jysk Muld Kongerslev betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Desuden er de udgiver af dette site. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger: 
 
Dalsgaardvej 27 
DK-9293 Kongerslev 
 
+45 77 77 10 00 
Kundeservice@jyskmuld.dk 
 
CVR. NR.: 33083270 

Formål og omfang af Jysk Muld Kongerslevs indsamling af dine personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du tilmelder dig Jysk Muld Kongerslevs nyhedstjenester forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Jysk Muld Kongerslev indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du frivilligt afgiver på Jysk Muld Kongerslevs hjemmeside i forbindelse med tilmelding til vores nyhedstjenester. 
 
Personoplysningerne behandles med det formål at fremsende relevante nyhedsmails, markedsføring via e-mail samt SMS-tjenester vedrørende produkter fra hele Jysk Muld Kongerslevs sortiment. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold inden for Jysk Muld Kongerslev APS samt at kommunikere med dig. 
 
I Jysk Muld Kongerslev bliver adgangen til din persondata begrænset til personer, der har et formål med behandlingen af oplysningerne. 
 
Jysk Muld Kongerslev gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som Jysk Muld Kongerslev ikke længere har noget grundlag for at behandle. I forbindelse med din tilmelding til vores nyhedstjenester behandler vi følgende personoplysninger om dig: 
 
Kontaktoplysninger 
 
  • Navn og adresse 
  • E-mailadresse 
  • IP-adresse 
 
Kundetype 
 
  • Privatkunde 
  • Erhvervskunde 
 
Ovennævnte oplysninger indsamles med henblik på at kunne sende de relevante nyhedsbreve mv. til netop dig. 

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kundskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger opbevares udelukkende på sikre servere inden for EU. 
 
I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og vi kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er helt beskyttet mod nogen, som vil lykkedes med at omgå sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til oplysningerne. 
 
Du afgiver herefter dine personlige oplysninger på eget ansvar, men vi har taget alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at passe på dine oplysninger. 

Videregivelse, indsigt og sletning

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav. 
 
Personoplysninger overlades i visse tilfælde til de databehandlere, som er tilknyttet Jysk Muld Kongerslev. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra Jysk Muld Kongerslev og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som Jysk Muld Kongerslev selv, ifølge indgåede databehandleraftaler. Disse tredjeparter bliver løbende kontrolleret for, at de overholder den gældende persondatalovgivning. 
 
Data videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt, og i det omfang det er for at varetage Jysk Muld Kongerslevs interesser. Hvis dine interesser i, at oplysningerne ikke videregives, vurderes til at vægte højere end Jysk Muld Kongerslevs interesser i det konkrete tilfælde, vil oplysningerne ikke blive videregivet til tredjepart. 
 
Al videregivelse vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt. 
 
Jysk Muld Kongerslev opbevarer kun dine personoplysninger så længe dette er nødvendigt for opfyldelse af de ovennævnte formål, eller så længe det er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fortsat er tilmeldt Jysk Muld Kongerslevs nyhedstjenester. Hvis du framelder dig denne tjeneste igen, sletter vi dine personoplysninger inden for 1 måned. 
 
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at konkrete oplysninger om dig anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig er forkerte eller vildledende, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. 
 
Når du har sendt en anmodning om ovenstående, har Jysk Muld Kongerslev APS 4 uger til at udlevere/rette/slette oplysningerne. Når du har fået udleveret oplysninger, kan du tidligst anmode om oplysninger igen 6 måneder efter din tidligere anmodning. Henvendelse herom kan ske ved at kontakte Jysk Muld Kongerslev 
 
Hvis du har spørgsmål i forhold til Jysk Muld Kongerslevs behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte Jysk Muld Kongerslevs kundeservice. 
 
Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og Jysk Muld Kongerslev forbeholder sig derfor ret til at opdatere eller ændre denne politik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside www.jyskmuld.dk.

Klageadgang

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., Danmark.